Partneralimentatie

Afhankelijk van het inkomen van u beiden, de kosten voor de kinderen en de hoogte van uw kinderalimentatieverplichtingen, bent u al dan niet partneralimentatie gerechtigd dan wel dient u deze te betalen.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet herziening Partneralimentatie van kracht. Wanneer u na die datum gaat scheiden gelden de regels die daarin staan ook voor u.

Duur van de partneralimentatie
Tot en met 31 december 2019 was de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar.
Per 1 januari 2020 is dit in beginsel de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Er zijn echter 4 uitzonderingen op de nieuwe termijn van 5 jaar:

 1. Uw jongste kind is nog geen 12 jaar.
  Degene die de alimentatie ontvangt en voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.
 2. Uw huwelijk heeft langer geduurd dan 15 jaar.
  Voor iemand die de alimentatie ontvangt en die maximaal nog 10 jaar voor de AOW-leeftijd is, kan de alimentatie doorlopen tot de pensioendatum.
 3. U bent 50-plusser
  Degene die de alimentatie ontvangt, 50 jaar of ouder is én langer is gehuwd dan 15 jaar, heeft recht op maxi maximaal10 jaar partneralimentatie.
 4. U bent ziek, arbeidsongeschikt of er is een andere schrijnende omstandigheid.
  Dit is een bijzondere omstandigheid waarbij de zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen in werking treedt. Wanneer de beëindiging van de partneralimentatie voor diegene te ingrijpend is door de omstandigheid, kan de partneralimentatie worden verlengd. 

Aftrekbaarheid partneralimentatie per 2020
De maximale belastingaftrek van de partneralimentatie voor de alimentatieplichtige tot en met 2019 was 51,95%.
Per 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid jaarlijks stapsgewijs verlaagd. De afbouw ziet er als volgt uit:

In 2020 is de aftrekbaarheid 46%;
In 2021 is de aftrekbaarheid 43%;
In 2022 is de aftrekbaarheid 40%
In 2023 is de aftrekbaarheid 37%.

Als uw inkomen als alimentatieplichtige hoger is dan EUR 68.500,--, dan heeft de beperking in de aftrekbaarheid voor u de grootste invloed. Dit geldt niet of minder wanneer u een lager of middeninkomen heeft.

Voorbeeld
Als u EUR 400,-- partneralimentatie per maand betaalt in 2020, en u kunt 46% aftrekken binnen uw IB-aangifte over 2020 dan betaalt u netto EUR 212,00 per maand.
In 2023 is de aftrekbaarheid gereduceerd tot 37,05% en daardoor betaalt u netto EUR 251,80 per maand.

Is partneralimentatie voor ons van toepassing?
Het is gebleken dat partneralimentatie in ca. 1 op de 6 gevallen van toepassing is. Veel vaker niet dan wel dus. Of dit voor u ook van toepassing is kan alleen worden vastgesteld nadat er een berekening is gemaakt. Uw mediator zorgt ervoor dat deze berekening er komt en bespreekt deze met u beiden.

Over de hoogte van de partneralimentatie mag u met elkaar in gesprek gaan en daar passende afspraken over maken. Het uitgangspunt is dat als u het samen eens bent dit kan. Anders moet in principe worden uitgegaan van de berekening. Die berekening wordt gemaakt met behulp van software die rekening houdt met alle factoren die spelen en met datgene wat de wetgever heeft vastgesteld.

Wat als de ontvanger van de partneralimentatie gaat samenwonen?
Als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een nieuwe partner dan verdwijnt het recht op partneralimentatie. Met samenwonen wordt bedoeld dat beiden zijn ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie.

Dit is onomkeerbaar, dat wil zeggen dat als de samenwoning weer wordt verbroken het recht op partneralimentatie niet herleeft. U kunt daar andere afspraken over maken. Bijvoorbeeld door een proefperiode in het echtscheidingsconvenant op te nemen. Dit maakt de drempel om te gaan samenwonen lager en dat kan voor beiden voordelig zijn.

Tot slot

Wij hebben de belangrijke thema's nu op hoofdlijnen aan u voorgelegd. Ga naar de volgende pagina om uw overzicht vrijblijvend te downloaden. Wij vragen geen gegevens van u!

Uw mediator is gecertificeerd 
  MfN logo   ADR Register Company Logo
Stichting Vlinderkind 

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

Contact

Geaccrediteerde mediators
Onderdeel van Conflictexperts B.V

Postbus 58
6660 AB Elst (Gld)

Bergerdensestraat 25 A1
6681 LK Bemmel
tel: 085 2019 627
info@geaccrediteerdemediators.nl

Deel ons op social media!

Vlinderkind

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

© 2021 Conflictexperts, alle rechten voorbehouden

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie over ons privacybeleid /avg.

Ik accepteer cookies