U heeft een koopwoning

U heeft een koopwoning, ook daarover dienen afspraken te worden gemaakt.

We gaan er vanuit dat de woning van u samen is. Dit is slechts in uitzonderlijke gevallen niet zo. Mocht u of uw partner toch alleen eigenaar van de woning zijn dan hoeft er niets geregeld te worden. Die situatie blijft dan zo. In dat geval dienen er alleen afspraken te worden gemaakt over het moment van vertrek van de ander. U kunt elkaar niet zomaar uit huis zetten. Er moet gelegenheid worden gegeven tot het vinden van een andere woonruimte. Doorgaans geldt daar een periode van 6 maanden voor.

Er zijn drie mogelijkheden met een eigen woning:

  1. Een van u koopt de woning en de ander wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid
  2. U verkoopt de woning
  3. U laat de woning onverdeeld

Een van u koopt de woning en de ander wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer een van u beiden in de woning wenst te blijven wonen, dit financieel mogelijk is, en de ander zich daarin kan vinden, dan doorloopt u een aantal stappen.

Allereerst moet de waarde van de woning worden bepaald. Dit kan het beste plaatsvinden door een taxatie op basis van het NWWI. Met deze methode heeft u niet alleen de meest reële taxatie. Deze wijze van taxeren wordt vrijwel altijd ook vereist door hypotheekverstrekkers bij de aanvraag van de hypotheek.

Nadat de waarde van de woning bekend is vraagt u op hoe hoog de huidige hypotheekschuld is en wat de hoogte is van een mogelijke spaar- of beleggingspolis die is verbonden aan de hypotheek. Door de waarde van de woning te verminderen met de hypotheek en te vermeerderen met de poliswaarde weet u wat uw openstaande schuld is. Een eventuele restschuld deelt u beiden, voor een eventuele overwaarde geldt hetzelfde.

Zodra dit alles bekend is gaat degene die het huis overneemt in gesprek met een hypotheekverstrekker en als alles rond is kan de stap naar een notaris worden gezet. de notaris maakt een akte van verdeling op, een koopakte en een nieuwe hypotheekakte. Tevens zorgt de notaris dat degene die het huis niet koopt wordt ontslagen uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid.

U verkoopt de woning
Wanneer u de woning aan een derde verkoopt, dit heet ook wel onderhandse verkoop, Is de situatie anders dan wanneer een van u beiden de woning overneemt. Immers, nu heeft u een gezamenlijk belang, een zo hoog mogelijke opbrengst. Overigens is soms de snelheid van verkoop nog belangrijker waardoor de prijs zou kunnen zakken.

U kiest samen een verkoopmakelaar en maakt met hem afspraken over de prijs waarvoor de woning in de markt wordt aangeboden (de biedprijs). U spreekt ook af voor welke prijs de woning zal worden verkocht (de laatprijs). Naast deze afspraken moeten er nog heel veel andere zaken besproken worden. Wat dacht u bijvoorbeeld van noodzakelijke werkzaamheden die nog gedaan moeten worden, het moment van overdracht, de kosten van het huis zolang het niet verkocht is, wie blijft er tijdelijk in het huis wonen en zo nog veel meer. Het zal u verbazen hoe lang de lijst is om dit alles goed te regelen. Gelukkig heeft uw mediator hierover kennis van zaken en kan hij u ook hierin begeleiden.

U laat de woning onverdeeld
Er zijn omstandigheden denkbaar waardoor u er nog een tijdje voor kiest om de woning onverdeeld te laten. Dat betekent dat de woning voor die periode van u beiden blijft. Voorbeelden zijn een aankomende loonsverhoging als gevolg van een promotie waardoor de woning daarna wel gekocht kan worden of de wens om de woning eerst op te knappen om daarmee de mogelijke opbrengst te verhogen. Deze optie is dus mogelijk maar brengt wel consequenties met zich mee waar u rekening mee moet houden.

Zodra u niet meer beiden op hetzelfde adres bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie kan de vertrekkende bewoner zijn of haar deel van de hypotheekrente nog maximaal twee jaar aftrekbaar maken bij de fiscus. Daarna is er dus nog slechts sprake van 50% van de hypoheekrente aftrek.

Een ander punt is dat de vetrekkende partij nog wel medeverantwoordelijk is voor een woning waar hij/zij niet in woont. Diegene moet er dus op kunnen vertrouwen dat de ander goed op het huis past en deze in optimale staat houdt.

Een woning kan zeker in deze situatie gezien worden als een beleggingsobject, u speculeert dus feitelijk en de vraag wat het voor u betekent als de woningmarkt instort is dan ook een vraag die wel gesteld moet worden en mee moet worden genomen in uw overwegingen voor deze keuze.

Naast deze punten is er nog veel meer waar rekening mee moet worden gehouden wanneer u voor deze optie kiest. Zo kunnen er ook fiscale consequenties zijn. U goed laten voorlichten rondom de eigen woning is dus belangrijk, een missstap kan grote consequenties hebben.

Over partneralimentatie

Klik hieronder voor informatie over partneralimentatie

Uw mediator is gecertificeerd 
  MfN logo   ADR Register Company Logo
Stichting Vlinderkind 

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

Contact

Geaccrediteerde mediators
Onderdeel van Conflictexperts B.V

Postbus 58
6660 AB Elst (Gld)

Bergerdensestraat 25 A1
6681 LK Bemmel
tel: 085 2019 627
info@geaccrediteerdemediators.nl

Deel ons op social media!

Vlinderkind

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

© 2021 Conflictexperts, alle rechten voorbehouden

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie over ons privacybeleid /avg.

Ik accepteer cookies