U bent in (beperkte) gemeenschap van goederen gehuwd

U bent gehuwd of geregistreerd partner in algehele gemeenschap van goederen of in beperkte gemeenschap van goederen. Wat voor u geldt is afhankelijk van het moment waarop het huwelijk is gesloten of wanneer het geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Voor 1 januari 2018
Wanneer die datum voor 1 januari 2018 ligt, dan bent u gehuwd of geregistreerd partner in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent in beginsel dat al uw bezittingen en schulden, ongeacht wanneer deze zijn ontstaan, van u beiden zijn. Dit geldt dus ook voor een huis en een eigen bedrijf.
Ten aanzien van bijvoorbeeld een bedrijf betekent dit niet dat u bijvoorbeeld alle aandelen zou moeten verdelen of samen eigenaar moet worden. Het bedrijf blijft van degene die het uitvoert. Het bedrijf vertegenwoordigt wel een waarde en die waarde moet worden vastgesteld, u heeft ieder recht op de helft van die waarde.
Ook wanneer een van u beiden in een eigen woning wil blijven wonen, moet de waarde bepaald worden en een eventuele overwaarde of onderwaarde worden gedeeld. Dit geldt dus voor al uw bezittingen en schulden.

Uitzonderingen
Op deze hoofdregel zijn uitzonderingen van toepassing. Een erfenis of schenking die is verkregen onder zogenaamde koude uitsluiting blijft van de verkrijger en hoeft niet gedeeld te worden. De wijze waarop die verrekening moet plaatsvinden is afhankelijk van het moment van de verkrijging. Uw mediator kan u daarover informeren.
Er dient wel bewijs te zijn van de koude uitsluiting. In het geval van een nalatenschap of schenking kan dit door een notariële akte te overleggen. Voor eens schenking geldt dat een ander vorm van bewijs ook mogelijk is, bijvoorbeeld door een omschrijving op de bankoverschrijving.

Na 1 januari 2018
Als u na 1 januari 2018 gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan bent u automatisch gehuwd/geregistreerd partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen.
De wetgever heeft voor dit nieuwe huwelijksgoederenregime gekozen omdat dit meer in lijn ligt met de huidige maatschappelijke opvattingen en internationale wetgeving. Nederland was een van de weinige landen waar gemeenschap van goederen het standaard uitgangspunt was.

Hoe zien die veranderingen eruit?
1. Alles wat ieder van u vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft aan bezittingen en schulden valt buiten de gemeenschappelijke boedel.

2. Alles wat u samen gedurende het huwelijk/geregistreerd partnerschap vergaart aan bezittingen en schulden valt binnen de gemeenschappelijke boedel.

3. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschappelijke boedel, dus ook wanneer deze verkregen zijn nadat het huwelijk is gesloten of het geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Over de woning

Heeft u een eigen woning?

Uw mediator is gecertificeerd 
  MfN logo   ADR Register Company Logo
Stichting Vlinderkind 

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

Contact

Geaccrediteerde mediators
Onderdeel van Conflictexperts B.V

Postbus 58
6660 AB Elst (Gld)

Bergerdensestraat 25 A1
6681 LK Bemmel
tel: 085 2019 627
info@geaccrediteerdemediators.nl

Deel ons op social media!

Vlinderkind

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

© 2021 Conflictexperts, alle rechten voorbehouden

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie over ons privacybeleid /avg.

Ik accepteer cookies