U heeft een eigen woning

U heeft een koopwoning. Ook daarover moeten afspraken worden gemaakt.
Ook al heeft u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden vasgelegd, wij zien vrijwel altijd dat de woning van u samen is. Mocht u of uw partner toch alleen eigenaar van de woning zijn, dan hoeft er uiteraard niets geregeld te worden. Die situatie blijft dan zo en dienen er alleen afspraken te worden gemaakt over het moment van vertrek van de ander. U kunt elkaar niet zomaar uit huis zetten. Er moet gelegenheid worden gegeven tot het vinden van een andere woonruimte. Doorgaans geldt daar een periode van 6 maanden voor.

Er zijn drie mogelijkheden met een eigen woning:

 1. Een van u koopt de woning en de ander wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid;
 2. U verkoopt de woning;
 3. U laat de woning onverdeeld.

Een van u koopt de woning en de ander wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer een van u in de woning wenst te blijven wonen, dit financieel mogelijk is, en de ander zich daarin kan vinden, dan doorloopt u een aantal stappen.

Stap 1
Allereerst moet de waarde van de woning worden bepaald. Dit kan het beste verzorgd worden door een taxatie op basis van het NWWI. Met deze methode heeft u niet alleen de meest reële taxatie, maar wordt vrijwel altijd ook deze methode vereist door geldverstrekkers bij de aanvraag van de (nieuwe) hypotheek.

Stap 2
Nadat de waarde van de woning bekend is, vraagt u bij uw geldverstrekker de hoogte van de huidige hypotheekschuld op en de hoogte van de mogelijke spaar- of beleggingspolis die aan de hypotheek verbonden zijn.
Door de waarde van de woning te verminderen met de hypotheekschuld en te vermeerderen met de poliswaarde weet u wat uw openstaande schuld is. Een eventuele overwaarde of restschuld deelt u beiden.

Stap 3
Zodra stap 1 en 2 zijn doorlopen gaat degene die het huis overneemt in gesprek met een hypotheekverstrekker. Als er groen licht gegeven wordt door de geldverstrekker, dan is de notaris aan zet. Hij/zij maakt een akte van verdeling, een eigendomsakte en een nieuwe hypotheekakte op. Ook zorgt de notaris ervoor dat degene die het huis niet overneemt, wordt ontslagen uit zijn of haar hoofdelijke aansprakelijkheid.

U verkoopt de woning
Wanneer u de woning aan een derde verkoopt, dit heet ook wel onderhandse verkoop, Is de situatie anders dan wanneer een van u beiden de woning overneemt. Immers, nu heeft u een gezamenlijk belang; een zo hoog mogelijke opbrengst. Overigens is soms de snelheid van verkoop nog belangrijker dan de verkoopopbrengst, maar dat is natuurlijk aan u.

U kiest samen een verkoopmakelaar en maakt met hem afspraken over de prijs waarvoor de woning in de markt wordt aangeboden (de biedprijs). U spreekt ook af voor welke prijs de woning minimaal zal worden verkocht (de laatprijs). Naast deze afspraken moeten er nog heel veel andere zaken besproken worden. Wat dacht u bijvoorbeeld van:

 • noodzakelijke werkzaamheden die nog gedaan moeten worden;
 • het moment van overdracht;
 • de kosten van het huis zolang het niet verkocht is;
 • wie blijft er tijdelijk in het huis wonen;
 • en zo nog veel meer.
  Het zal u verbazen hoe lang de lijst is om dit alles goed te regelen. Gelukkig heeft uw mediator hierover kennis van zaken en kan hij u ook hierin begeleiden.

U laat de woning onverdeeld
Er zijn omstandigheden denkbaar waardoor u er nog een tijdje voor kiest om de woning onverdeeld te laten. Dat betekent dat de woning voor die periode van u beiden blijft. Voorbeelden zijn een aankomende loonsverhoging als gevolg van een promotie waardoor de woning daarna wel gekocht kan worden of de wens om de woning eerst op te knappen om daarmee de mogelijke opbrengst te verhogen.

Deze optie is dus mogelijk maar brengt wel consequenties met zich mee waar u rekening mee moet houden, zoals:

 1. Zodra u niet meer beiden op hetzelfde adres bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie kan de vertrekkende bewoner zijn of haar deel van de hypotheekrente nog maximaal twee jaar aftrekbaar maken bij de fiscus. Daarna is er dus nog slechts sprake van 50% van de hypoheekrente aftrek.
 2. De vetrekkende partij is nog wel medeverantwoordelijk voor een woning waar hij/zij niet in woont. Diegene moet er dus op kunnen vertrouwen dat de ander goed op het huis past en deze in optimale staat houdt.
 3. Een woning kan zeker in deze situatie gezien worden als een beleggingsobject.
  U speculeert dus feitelijk en de vraag wat het voor u betekent als de woningmarkt instort is dan ook een vraag die wel gesteld moet worden en mee moet worden genomen in uw overwegingen voor deze keuze.

Naast deze punten is er nog veel meer waar rekening mee moet worden gehouden wanneer u voor deze optie kiest. Zo kunnen er ook fiscale consequenties zijn. U dient zich goed te laten voorlichten rondom de eigen woning. Een missstap kan grote consequenties hebben!

Over partneralimentatie

Klik hieronder voor informatie over partneralimentatie

Uw mediator is gecertificeerd 
  MfN logo   ADR Register Company Logo
Stichting Vlinderkind 

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

Contact

Geaccrediteerde mediators
Onderdeel van Conflictexperts B.V

Postbus 58
6660 AB Elst (Gld)

Bergerdensestraat 25 A1
6681 LK Bemmel
tel: 085 2019 627
info@geaccrediteerdemediators.nl

Deel ons op social media!

Vlinderkind

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

© 2021 Conflictexperts, alle rechten voorbehouden

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie over ons privacybeleid /avg.

Ik accepteer cookies