U heeft kinderen die jonger zijn dan 21 jaar

Als uw kinderen jonger zijn dan 21 jaar dan heeft u een zorgplicht. Bij een scheiding zijn er dan een aantal zaken te regelen.

Zijn uw kinderen ook nog geen 18 jaar dan bent u wettelijk verplicht om met uw ex-partner een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan legt u afspraken vast over de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Het bevat ook een financiële paragraaf over uw bijdrage in de kinderalimentatie.

Zijn uw kinderen 18 jaar of ouder, maar nog geen 21 jaar, dan hebben zij zelf het recht op het ontvangen van de kinderalimentatie. Voor hen hoeft er geen ouderschapsplan te worden opgesteld.

Omgangsregeling
Vaak wordt gedacht dat met een ouderschapsplan een omgangsregeling wordt bedoeld, maar dat is niet juist. De omgangsregeling is wel onderdeel van het ouderschapsplan. De lijst met onderwerpen in het ouderschapsplan is lang. Wat u normaal gesproken met elkaar bespreekt en afspreekt over de kinderen, wordt nu vastgelegd in het ouderschapsplan. Een zorgvuldig opgesteld ouderschapsplan bevat al snel zo'n 8 tot 10 pagina's.

De omgang met de kinderen kan grofweg op twee manieren worden afgesproken:
co-ouderschap en elke andere vorm. Deze hebben nogal wat gevolgen voor bepaalde regelingen waar u al dan niet recht op heeft.

Co-ouderschap is een vorm van een omgangsregeling waarbij beide ouders (vrijwel) even veel tijd met de kinderen doorbrengen. Dat kan door ieder de helft van de week de zorg voor de kinderen te hebben of door een 'week op-week af-schema' aan te houden.

Om te voldoen aan de fiscale eisen van het co-ouderschap is het uitgangspunt dat u minimaal 72 uur per week aaneengesloten, of het 'week op-week af-schema' hanteert, de zorg voor de kinderen heeft.

Zijn uw kinderen nog heel jong, dan is het belangrijk om te weten dat, wanneer u het 'week op- week af-schema' hanteert, er midden in de week een contactmoment nodig is tussen de kinderen en de ouder die ze die week niet verzorgd. Dit is van belang om het hechtingsproces van ouders en kinderen te bevorderen. Bij een kind kan namelijk onthechtingproblematiek ontstaan wanneer het langer dan drie dagen achter elkaar een van de ouders niet ziet en/of spreekt.

Elke vorm van omgang, anders dan co-ouderschap, heet een omgangsregeling. U mag dit in onderling overleg samen vaststellen, maar het is wel van belang dat u uw kinderen betrekt op een bij hun leeftijd passende wijze.

Natuurlijk geldt ook bij de omgangsregeling dat, wanneer de kinderen nog heel jong zijn, het verstandig ien belangrijk is om een tussentijds contactmoment op te nemen in verband met het hechtingsproces van het kind met elke ouder.

Paraplugesprek
Het gesprek waarin u de kinderen vertelt dat u uit elkaar gaat is misschien wel het moeilijkste gesprek dat u ooit zal voeren. Dit gesprek is dan ook heel belangrijk en de manier waarop u samen het de kinderen vertelt, maakt een groot verschil voor hen. Het voorkomt dat de kinderen schade van de scheiding ondervinden of op zijn minst wordt daarmee die schade zoveel mogelijk beperkt. U vindt hier meer informatie over het paraplugesprek

Vraag uw mediator vooral om advies hierover. Hij kan u helpen met de voorbereiding op dit gesprek of met u evalueren of het gesprek op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.

Kindgesprek
Uw mediator kan desgewenst een gesprek hebben met uw kinderen. Daarin kunnen ze vertellen wat de scheiding voor hen betekent en welke wensen zij eventueel hebben. De mediator zal dan met u bespreken hoe u hiermee om kunt gaan.

Kindgesprekken, ook met oudere kinderen, worden zeer gewaardeerd. De kinderen voelen zich daardoor serieus genomen en er wordt niet alleen óver ze gepraat,maar ook mét hen.

Wanneer u volwassen kinderen heeft, is het ook van belang zorgvuldig met hen om te gaan. Ook zij hebben last van de scheiding en van wat er tussen hun ouders speelt.

U wilt na de scheiding natuurlijk allebei aanwezig kunnen zijn op de belangrijke momenten van de kinderen en uw kleinkinderen, zoals verjaardagen, huwelijken en geboortes. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat de mediator ook met uw volwassen kinderen een gesprek heeft. Het is goed dat uw weet dat die mogelijkheid bestaat.

Inschrijving van de kinderen
De kinderen worden ingeschreven bij de ouder waar zij de meeste tijd verblijven. Dit is wettelijk verplicht. Alleen wanneer er sprake is van co-ouderschap mag u kiezen waar de kinderen ingeschreven worden.

Toeslagen
Mogelijk heeft u recht op toeslagen wanneer er kinderen op uw adres zijn ingeschreven. Natuurlijk kent u de kinderbijslag, maar mogelijk komt u ook in aanmerking voor kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse bijdrage in de kosten van uw kinderen tot 18 jaar. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u hier op de website van de belastingdienst lezen. U kunt daar ook een proefberekening maken.

Een andere mogelijkheid is de zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting. U heeft onder voorwaarden recht op deze korting en geldt in ieder geval wanneer een kind dat bij u woont aan het begin van het kalenderjaar nog geen twaalf jaar is. De overige voorwaarden vindt u hier.

Kinderalimentatie
De verzorging van uw kinderen kost natuurlijk geld. Dat is zo voor de scheiding en natuurlijk ook daarna. De wetgever heeft bepaald dat u samen deze kosten blijft dragen naar rato van het inkomen en draagkracht.
Diegene waar de kinderen de meeste tijd doorbrengen heeft de meeste kosten. Daar moet dus ook rekening mee worden gehouden.
De wetgever heeft rekening gehouden met alle factoren waardoor de verdeling in kosten eerlijk verloopt. Onze mediator zorgt ervoor dat deze berekening wordt gemaakt.

De kinderalimentatie is niet voor uw ex-partner, maar dekt de kosten van kinderen. Goed om dat in ogenschouw te nemen. 

Kinderen vanaf 18 jaar, maar nog geen 21 jaar
Voor kinderen geldt dat vanaf het moment dat zij jongmeerderjarig zijn (vanaf 18 jaar) er geen verplichting is om een ouderschapsplan op te stellen. Zij zijn dan immers volwassen en mogen zelf beslissingen nemen.

Kinderen in deze leeftijdscategorie hebben zelf recht op het ontvangen van de kinderalimentatie.
U dient dan ook de reeds gemaakte kinderalimentatieafspraken met hen bespreken en daar overeenstemming in te bereiken. Als de kinderen in deze leeftijdscategorie nog thuis wonen, wordt de kinderalimentatie meestal aan de ouder (alimentatiegerechtigde) doorbetaald, omdat die ouder immers de kosten voor de kinderen draagt.

Bent u, voordat u ging trouwen of geregistreerd partner werd, bij een notaris geweest?

Uw mediator is gecertificeerd 
  MfN logo   ADR Register Company Logo
Uw mediator is gecertificeerd 
  MfN logo   ADR Register Company Logo
Stichting Vlinderkind 

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

Contact

Gecertificeerde mediators
Onderdeel van Conflictexperts B.V

Postbus 58
6660 AB Elst (Gld)
085 2019627

Newtonweg 12
6662 PV Elst (Gld)
info@conflictexperts.nl

Deel ons op social media!

Vlinderkind

Wij steunen Vlinderkind in haar strijd tegen een ernstige huidaandoening

url logo vlinderkind zonderpayoff

© 2021 Conflictexperts, alle rechten voorbehouden

Wij gebruiken Cookies om onze website en uw gebruikerservaring te verbeteren als u onze website bezoekt. Cookies die belangrijk zijn voor de werking van deze site zijn reeds geplaatst. Voor meer informatie over ons privacybeleid /avg.

Ik accepteer cookies